Projektuge på MRS

Sidste uge stod her på Margrethe Reedtz Skolen i projektopgavens tegn for både Klasse 54 og Klasse 76,8. Det har været rigtig dejligt at opleve alle de flittige og arbejdssomme elever, som har gjort en ihærdig indsats for at blive klogere på deres projektemner, skrevet opgaver, lavet produkter og ikke mindst forberedt gode fremlæggelser. For Klasse 54 er det første gang de stifter bekendtskab med projektarbejdet på denne måde, de har haft 3 dage til at arbejde med deres emner og skulle så fremlægge torsdag. Klasse 76,8 havde hele ugen, inden de skulle fremlæggelse i mandags.

Der er rigtig mange gode ting ved projektarbejdet, fordybelsen er én af dem, det at skulle stå frem og fortælle om sit projekt for andre er en anden. Men noget helt tredje er, at netop projektarbejde er noget eleverne vil møde i deres uddannelse og arbejdsliv fremover, og for elever på Margrethe Reedtz Skolen vil det være noget de har prøvet før. Det er i den grad en styrke for mange.