Adventsfest på MRS

Torsdag den 14. december flyttede julehyggen for alvor ind på Margrethe Reedtz Skolen – der var nemlig budt ind til den årlige Adventsfest, som traditionen tro startede med en juleforestilling opført af klasse 54. I år har klassen selv været med til at skrive stykket sammen med deres klasselærer, Mie. Klassens musiklærer, Ludvig, har skrevet titelmelodien til stykket, som hed “Den forsvundne juleglæde i Margrethe Reedtz Byen”. Eleverne i klasse 54 stod for både skuespil, kulisser, rekvisitter og selvfølgelig også de musikalske indslag undervejs i stykket.

Efter forestillingen blev der dækket op til det helt store kaffe-kage-selskab, som forældre i klasse 54 stod for. Der blev hygget og snakket rundt ved bordene, og børnene legede sammen på kryds og tværs af klasserne.

Aftenens sidste indslag var et smukt Luciaoptog gennem den mørklagte sal, som pigerne i klasse 54 og klasse 32 stod for. Helt som vi plejer, blev der sunget “Dejlig er Jorden”, hvorefter Luciaoptoget fortsatte ud af salen igen.

En virkelig fin og stemningsfuld aften, hvor julefreden fik de bedste betingelser for at sænke sig over både børn og voksne.

Fra alle os på MRS til alle jer: Rigtig glædelig jul og godt nytår!