fbpx
 

Det gode børneliv

Velkommen til friskolen i Ryde

På Margrethe Reedtz Skolen, ikke langt fra Holstebro, Struer og Vinderup, har vi masser af god undervisning, fællesskab, musik, læring, venskaber, teater og glade børn, endda med en kortere skoledag

Hvem var Margrethe Reedtz?

Margrethe Reedtz var adelsfrue på Rydhave Slot i 1600-tallet. Hun boede på Rydhave Slot med sin mand Malte Sehested indtil hans død i 1661, hvorefter hun drev slottet alene. Malte og Margrethe var kendt for deres holdning, at “Hånden aldrig må lukkes for de fattige og børnene.” Denne holdning blev helt konkret, da Margrethe Reedtz i 1684 oprettede den første skole for sine fæstebønders børn. Det var den første almueskole i hele Ringkøbing Herred.

Derfor bærer vi med stolthed dette navn!

Undervisning

Vi tror på, at alle elever kan udvikle sig fagligt og socialt gennem en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor den enkeltes værdi altid haves for øje.

Fællesskab

Vi tror på, at det gode fællesskab er en forudsætning for den enkeltes trivsel, og at vi alle har et medansvar for denne samhørighed.

Samarbejde

Vi er en åben skole, hvor forældre altid er velkomne. Samarbejdet har høj prioritet og foregår på alle niveauer i en tillidsfuld atmosfære.

Invitation til Åben Skole & Fællesspisning

Margrethe Reedtz Skolen Torsdag den 16. november er der en helt særlig mulighed for at komme på besøg på vores dejlige friskole i Ryde. Her kan man se vores lokaler, hilse på vores lærere og forældre, “rejse” med vores elever

Læs mere »

Bogudgivelse på Margrethe Reedtz Skolen

Ny børne billedbog på vestjysk. “Mi føst tuwsen uuor o væstjysk” (Mine første tusind ord på vestjysk) udgives af Modersmål-Selskabet fredag den 27. oktober 2023 kl. 10.30 på Margrethe Reedtz Skolen. Modersmål-Selskabet skriver følgende om udgivelsen: Hvis vi gerne vil

Læs mere »

Gode tider i Reedtzbjerg

De gode borgere i Reedtzbjerg TAKKER alle forældre, bedsteforældre og lokale godtfolk for at bakke op om vores Open By Night i Reedtzbjerg. Der var en dejlig stemning rundt på hele skolen, hvor man både kunne opleve de arbejdende værksteder

Læs mere »

Gratis transport til og fra skolen

Holstebro Kommunes skolebusser er gratis for alle skolebørn i kommunen. Det betyder, at elever på Margrethe Reedtz Skolen kan komme til Ryde fra både Borbjerg, Stendis og Handbjerg. De steder, hvor skolebusserne ikke kommer, har vi vores egen lille skolebusrute. Det drejer sig blandt andet om Vinderup, steder på Holstebrovej med mere. MRS-bussernes rute afhænger af, hvilke børn, der har behov for kørsel. Ruterne laves hvert år ved skolestart. Små justeringer kan i visse tilfælde laves i løbet af skoleåret. 

Det er gratis at køre med både kommunens skolebusser og vores egne MRS-busser. Du finder retningslinjer for brug af bussen her

Kreative fritidstilbud

På Margrethe Reedtz Skolen har vi i samarbejde med RHU (Ryde Handbjerg Ungdomsforening) en kulturskole, hvor elever fra friskolen og lokalområdet efter skoletid kan gå til soloinstrument eller band.

Til soloinstrument kan man spille klaver, bas, guitar, trommer og ukulele.

Kulturskolens nyeste tiltag er undervisning i solosang, hvilket allerede er populært blandt eleverne.

Kunst og kultur på friskolen

På Margrethe Reedtz Skolen har vi som i resten af Holstebro Kommune en “dråbe af kultur i alting”. Derfor har vi jævnligt kunst og kulturprojekter på skolen, ligesom vi hvert år har besøg af en eller flere billedkunstnere, skuespillere eller musikere.