Det gode børneliv

Friskole ml. Holstebro og Struer

Margrethe Reedtz Skolen er en lille og tryg friskole ml. Holstebro og Struer. Vi lægger vægt på læring og det kreative. Vi har højt til loftet - og vi får ofte jord under neglene. Find os i landsbyen Ryde, hvor frivillige frugttanter og bus-onkler sørger for, at børnene både får noget sundt at spise og kan komme frem og tilbage.

Det gode børneliv

Velkommen til friskolen i Ryde

På Margrethe Reedtz Skolen, ikke langt fra Borbjerg og Vinderup, har vi masser af god undervisning, musik, læring, venskaber, teater og glade børn, endda med en kortere skoledag.

Kreative fritidstilbud

Kulturskole i fritiden

På Margrethe Reedtz Skolen har vi vores egen kulturskole, hvor elever fra friskolen efter skoletid kan gå til soloinstrument eller band.

Til soloinstrument kan man spille klaver, bas, guitar, trommer og ukulele.

Kulturskolens nyeste tiltag er undervisning i solosang, hvilket allerede er populært blandt eleverne.

Gratis transport til og fra skolen

Transport

Holstebro Kommunes skolebusser er gratis for alle skolebørn i kommunen. Det betyder at elever på Margrethe Reedtz Skolen kan komme til Ryde fra både Borbjerg, Stendis og Handbjerg. De steder hvor skolebusserne ikke kommer, har vi vores egen lille skolebusrute. Det drejer sig blandt andet om Vinderup, steder på Holstebrovej med mere. MRS-bussernes rute tilpasses løbende vores forældre og elevers behov, så der kommer løbende nye opsamlingspunkter på ruten.

Det er gratis at køre med både kommunens skolebusser og vores egne MRS-busser. Du finder retningslinjer for brug af busserne HER.

Undervisning

Vi tror på, at alle elever kan udvikle sig fagligt og socialt gennem en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor den enkeltes værdi altid haves for øje.

Fællesskab

Vi tror på, at det gode fællesskab er en forudsætning for den enkeltes trivsel, og at vi alle har et medansvar for denne samhørighed.

Samarbejde

Vi er en åben skole, hvor forældre altid er velkomne. Samarbejdet har høj prioritet og foregår på alle niveauer i en tillidsfuld atmosfære.

Kunst og kultur på friskolen

På Margrethe Reedtz Skolen har vi som i resten af Holstebro Kommune en "dråbe af kultur i alting". Derfor har vi jævnligt kunst og kulturprojekter på skolen, ligesom vi hvert år har besøg af en eller flere billedkunstnere, skuespillere eller musikere.

Forside

Af Jørgen Carlo Larsen og Christian Skjødt

Vores lydskulptur 56º25'59" N 8º46'35" Ø 52 METER OVER HAVET i skolegården. Støttet af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst
Forside

Af Michael McGillis

Midlertidig installation i pap og plast, lavet som en del af projektet Kunsten i Bevægelse.
Forside

Af Gudjon Kettsson

Værk i genbrugstræ fra projektet Kunsten i Bevægelse

Hvad siger forældrene?

Historien om navnet

Hvem var Margrethe Reedtz?

Margrethe Reedtz var adelsfrue på Rydhave Slot i 1600-tallet. Hun boede på Rydhave Slot med sin mand Malte Sehested indtil hans død i 1661, hvorefter hun drev slottet alene. Malte og Margrethe var kendt for deres holdning, at "Hånden aldrig må lukkes for de fattige og børnene." Denne holdning blev helt konkret, da Margrethe Reedtz i 1684 oprettede den første skole for sine fæstebønders børn. Det var den første almueskole i hele Ringkøbing Herred.

Derfor bærer vi med stolthed dette navn!