fbpx
 

Bliv elev på Margrethe Reedtz Skolen – Friskolen i Ryde

På Ryde Friskole “Margrethe Reedtz Skolen” har vi en fast procedure, når man ønsker at blive en del af vores skole. Der er dog forskel på, om optagelsen sker før skolestart, med start i 0. klasse, eller om optagelsen sker som skift fra en anden skole på et andet klassetrin.

Før skolestart anbefaler vi, at man kommer på besøg på skolen, eventuelt til en morgensamling med efterfølgende rundvisning af skolelederen. Bestyrelsen plejer at arrangere en “besøgsmorgen”, hvor nysgerrige forældre kan komme forbi skolen til boller, kaffe, juice og morgensamling samt tale med forældre og medarbejdere. Selve indskrivningen til kommende 0. klasse foregår hvert år i januar ved et arrangement på skolen. Hold øje med årskalenderen på www.mrsnet.dk, så I kan se, hvornår vi holder besøgsmorgen og indskrivning.

Sker optagelsen på skolen i forbindelse med et skift fra en anden skole, følger vi altid nedenstående procedure

Procedure i forbindelse med optagelse på friskolen

Sådan foregår det, når dit barn skal optages på Margrethe Reedtz Skolen

På Margrethe Reedtz Skolen har vi et klasseloft på 22 elever. Da vi har samlæste klasser betyder det, at vi maximalt har plads til 22 elever på to sammenhængende årgange.

Vi er på Margrethe Reedtz Skolen meget bevidste om, at alle skoler skal tage del i det sociale ansvar det er at inkludere forskellige typer af elever i grundskolen. Det arbejder vi også med her på Margrethe Reedtz Skolen, hvilket blandt andet er grunden til, at vi har støttepædagoger, AKT og læsevejleder. Der er dog et loft på, hvor mange elever med særlige behov vi kan rumme. Derfor er vi altid meget grundige i vores optagelsesprocedure, så vi sikrer os, at vi har det overskud der skal til, for at en ny elev kan blive ordentligt inkluderet i vores skolefællesskab.

Du/I aftaler et besøg på skolen ved at sende os en mail på skolen@margrethereedtzskolen.dk ellers kan du prøve at ringe til skolens nummer på 96 16 90 00.

Du/I besøger skolen på en almindelig skoledag, eller efter skoletid, og bliver vist rundt af skolelederen, alternativt af en af lærerne. Ved besøget får vi en snak om skolen, vores forventninger til jer som forældre og jeres forventninger til livet på skolen.

I forbindelse med besøget får I udleveret en samtykkeerklæring, så vi kan indhente en udtalelse fra den skole eleven kommer fra. Dette er fast procedure.

Er du/I efter besøget overbevist om, at Margrethe Reedtz Skolen er det rette valg for jer, skal I aflevere nedenstående indmeldelsesblanket til skolen.

Download, udfyld og send ansøgning om optagelse

Send blanketten som almindelig post eller indskannet som .pdf via e-mail til skolen@margrethereedtzskolen.dk.

Når vi på skolen har sikret os, at vi har plads til eleven, vil du/I modtage en bekræftelse på tilmeldingen fra skolen, hvorefter du/I skal betale et depositum på 1000 kr. Først når depositum er betalt, er tilmeldingen gældende. Depositum vil blive modregnet den første forældrebetaling til skolen, når eleven er startet.

Om forælderlivet på friskolen

Skolebestyrelse og generalforsamling

Først og fremmest bør det siges, at Margrethe Reedtz Skolen er en friskole, og at en friskole langt hen ad vejen er forældrenes skole. Faktisk er Margrethe Reedtz Skolens øverste ledelse skolens bestyrelse, der som minimum skal have 4 ud af 6 medlemmer fra forældrekredsen. Derudover er der én medarbejderrepræsentant og én fra skolekredsen. Skolens leder deltager normalt i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. Der er generalforsamling for skolebestyrelsen hvert år i marts/april.

Alle forældre til børn på skolen er automatisk medlem af forældrekredsen og skolekredsen. Er man ikke forælder på skolen, kan man søge om optagelse i skolekredsen, ved at sende en forspørgsel til skolens bestyrelse. Det gør blandt andet, at man som kommende forælder, kan få stemmeret for generalforsamlingen allerede inden ens barn begynder på skolen.

Frivillig deltagelse i friskolens hverdag

Vi har mange forældre på skolen, som engagerer sig frivilligt i skolens liv på den ene eller anden måde. Det kan være lige fra at deltage i morgensamling, bage boller til en klassetur, hakke ukrudt til en arbejdseftermiddag, være bestyrelsesmedlem eller lave mad på lejrskolen. Alt gør en forskel for skolen og dermed også for eleverne.

Foruden at det gavner skolen og eleverne, er det også en rigtig god måde at lære skolen at kende på, ligesom det kan være givet godt ud at deltage på en almindelig skoledag eller bare at være med til dagens morgensamling, inden man kører på arbejde.

Faste opgaver for forældre

Ud over de frivillige opgaver, har man som forælder på Margrethe Reedtz Skolen to faste opgaver i løbet af skoleåret, hvor man er forpligtet til at hjælpe. Det er til én af årets skolefester samt en eftermiddag/aften til den årlige hovedrengøring af skolen, der foregår i sommerferien. Den daglige rengøring har vi rengøringspersonale til. Hvilken skolefest man hjælper til, afhænger af hvilken klasse ens barn går i. I god tid før de enkelte fester, tager klasselæreren kontakt til klassens forældreråd, som derefter overtager tovholderfunktionen og fordeler opgaverne mellem klassens forældre. Hvad man helt konkret skal hjælpe med, bliver fordelt, når man nærmer sig festen.

Skolepenge

Som friskole har vi en egenbetaling pr. barn, der går på Margrethe Reedtz Skolen.

Pr. 1. august 2022 er priserne:

1. barn: 1150 kr./måned

2. barn: 575 kr. /måned

– efterfølgende børn er gratis

Juli måned er betalingsfri. Priserne kan reguleres årligt med 1-2%. Ved udmeldelse midt i et skoleår betales der normalt for indeværende måned + 1 ekstra måned.  

Bemærk, at det er muligt at søge om fripladstilskud via Fordelingssekretariatet. Dette gøres én gang årligt i september. Er man berettiget til fuld støtte, vil man få, hvad der svarer til 3 måneders skolepenge, som normalt fordeles hen over flere betalinger. Ring til kontoret på 96 16 90 00 for at høre nærmere om mulighederne og for at få tilsendt ansøgningsskema.

Bus

Som elev på Margrethe Reedtz Skolen, kan man bruge Holstebro Kommunes skolebusser, og hvis man ikke bor i nærheden af en af kommunens skolebusser, kan man køre med en af vores egne skolebusser.

MRS-bussernes ruter koordineres af vores frivillige bus-koordinator og tidligere forælder Gunhild Sigaard Hansen.
Ruterne laves hvert år ved skolestart ud fra hvilke børn, der har behov for kørsel. Små justeringer kan i visse tilfælde laves i løbet af skoleåret.

Du kan læse mere om retningslinjerne for bussen her.

Forventninger til et godt skole/hjem samarbejde

En god skole kræver et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet, hvilket blandt andet stiller nogle krav til, hvad man som forældre kan gøre, for at støtte op om ens barns skolegang.

Se vores forventninger til et godt skole/hjem samarbejde her

Kommunikation

Når man har skolebarn på Margrethe Reedtz Skolen, vil den daglige kommunikation mellem skole og hjem foregå ved hjælp af vores intrasystem, som kører over Googles skoletjeneste Gsuite. Vi kalder det bare mrsnet. Med mrsnet kan man nemt og enkelt tjekke sin indbakke på mobilen eller installere en kalenderapp, så man altid har skolens årskalender ved hånden.

Mange af de informationer man som forælder har brug for, ligger på selve hjemmesiden mrsnet.dk. Her kan man se både klasseskema, årskalender, lektier, bustider med mere. De informationer der er nødvendige i hverdagen, er på forsiden af mrsnet.dk, hvor de oplysninger, man ikke har brug for så ofte, ligger under fanen “Dokumenter”.

Igennem den personlige konto man får fra skolen, vil man modtage beskeder fra lærerne, nyhedsbreve fra skolelederen, invitationer til arrangementer og andre hverdagsinformationer. Det er også via ens personlige konto, at man har mulighed for at skrive til os på skolen.