Skulptur af tyggegummi af Margrethe Reedtz

Det gode børneliv Velkommen til Margrethe Reedtz Skolen

Velkommen til Margrethe Reedtz Skolen, en lille vestjysk friskole beliggende i landsbyen Ryde ikke langt fra Vinderup og Holstebro. Her er højt til loftet, god stemning, trygge rammer og masser af god undervisning. At vælge en friskole er et tilvalg for både barn og forælder. Hvor man som barn får en lille, bevægelig, musikalsk, social og ambitiøs skole, får man som forælder et fællesskab, hvor man i høj grad kan tage del i ens barns skolegang, både gennem fællesarrangementer som forårskoncert, adventsfest og teateruge, og ved at give en hjælpende hånd i bestyrelsen eller støtteforeningen, ved vores mange byggeprojekter og ikke mindst ved selv at arrangere særlige arrangementer for eleverne. På Margrethe Reedtz Skolen hjælper vi hinanden med, at give alle børn den gode opvækst de fortjener.

Værdier

Fællesskab, undervisning og samarbejde

På Margrethe Reedtz Skolen tror vi på, at børn lærer bedst, når de trives. Vi skaber på skolen et inspirerende og kreativt miljø med afvekslende undervisning, hvor både faglighed og sociale aktiviteter fylder hverdagen. Her er vi med til at udvikle glæden ved at gå i skole, ved at lære, møde nye udfordringer og være nysgerrig. Eleverne skal i trygge rammer og med udgangspunkt i egne evner støttes i en udvikling mod større selvstændighed og tro på egen formåen

Læs værdigrundlaget her

Gæster og ture

Verden ind / ud i verden

På Margrethe Reedtz Skolen tror vi på at det er vigtigt at trække verden ind og ikke mindst komme ud i verden. Vi har derfor ofte gæster på skolen, der kan fortælle os om hvad der sker udenfor skolens mure. Ligesom vi hvert år er på flere ture, blandt andet vores fælles lejrskole for alle skolens elever eller ældstegruppens årlige studietur.

Elever
Medarbejdere
Frivillige
Undervisningstimer

Medarbejdere

Oversigt

Om skolen

Anette Næsted Nielsen

Børnehaveklasseleder, AKT og souschef

Anette er vores kniv skarpe børnehaveklasse leder. Anette har været på skolen i flere år end vi har eksisteret, og har i alle år sørget for at skolens nye elever, fik den bedste start de kunne ønske sig på deres skolegang.

Anette har foruden arbejdet med de yngste, en forkærlighed for at arbejde med drama/teater og ikke mindst at tage gode lange snakke, med de elever og forældre der måtte have brug for det.

Om skolen

Lilian Overgaard Klinkby

Dansk, engelsk og læsevejleder

Lilian elsker at undervise og ikke mindst at fortælle en god historie i fællestimen. Lilian er derudover den der står bag vores aktive elevråd, og ikke mindst sikrer sig at eleverne i rådet har de bedste muligheder for at få noget fra hånden.

Lilian er uddannet læsevejleder, og har ugentlig tid som læsevejleder, hvor hun gerne giver eleverne en hjælpende hånd med at få styr på læsningen.

Om skolen

Pia Ravn

Dansk, matematik, idræt m.fl.

På Margrethe Reedtz Skolen underviser Pia i Matematik, Idræt, Natur/Teknik m.fl. Hun bor med sin familie på en gård lidt udenfor Vinderup, hvor hun er instruktør i den lokale gymnastikforening.

Pia er klasselærer i Klasse 87.

Om skolen

Hanne Gjedsig

Dansk, engelsk, tysk og historie

Hanne er en lærer med mange talenter. Hanne er klasselærer i 6. klasse og underviser på skolen i både dansk, engelsk, tysk og kulturfag. Hanne er også rigtig god i et køkken, hvor hun elsker at lave mad med eleverne.

Om skolen

Stine Kledal Andersen

Dansk, matematik og billedkunst

Stine er uddannet lærer og underviser på Margrethe Reedtz Skolen i både dansk, musik og billedkunst med mere. Stine er klasselærer i Klasse 54.

Stine bor med sin familie i Humlum på den anden side af Struer.

Om skolen

Marius Grønkjær

Musik og støttepædagog

Marius er uddannet pædagog fra pædagoguddannelsen i Holstebro. På Margrethe Reedtz Skolen er Marius ansat som både støttepædagog samt musiklærer. Marius har spillet musik i mange år, og spiller altid gerne for til en sang når der er morgensamling eller fællestime.

Marius har støttetimer i de fleste klasser og underviser derudover i musik og ikke mindst i vores skønne Kulturskole.

Om skolen

Inger Werner

Indskolingslærer og Støttepædagog

Inger er uddannet pædagog og er på Margrethe Reedtz Skolen ansat som både støttepædagog og lærer.

Inger har en del støttetimer og underviser derudover i engelsk, idræt og natur/teknik for de mindste.

Inger bor med sin familie i Ryde, hvor hun også har været aktiv i blandt andet den lokale teenklub.

Om skolen

Christian Dons

Matematik, fysik/kemi, idræt m.fl.

Christian er uddannet lærer fra læreruddannelsen i Nørre Nissum og bor til dagligt i Struer.

På Margrethe Reedtz Skolen underviser Christian i Matematik, Idræt, Natur/Teknik m.m.

Om skolen

Henrik Munch Søndergaard

Skoleleder

Henrik blev ansat 1. juni 2019, er oprindelig uddannet elektriker. Skiftede spor og blev i 2000 uddannet som lærer fra Den frie Lærerskole med liniefagene matematik, Idræt og drama.

På MRS elsker han at være helt tæt på hverdagen, hvor børnene også oplever gode og stærke erfaringer med kunst, musik og teater.

Henrik bor i Viborg med sin kone og tre hjemmeboende børn. I fritiden kører han MBT og løber så formen holdes vedlige.

Om skolen

Georg Køhler

Pedel

Georg er vores alt-mulig-mand. Georg holder godt øje med at alt er som det skal være rundt omkring på skolen, samtidig med at han styrer rengøringen på skolen.

Om skolen

Rikke Jacobsen

Sekretær

Rikke er sekretær på Margrethe Reedtz Skolen.

Rikke er som udgangspunkt at finde på kontoret torsdag og fredag, men kan altid træffes på mailadressen: kontor@margrethereedtzskolen.dk

Om skolen

Lars Lorentzen

Pedelmedhjælper

Lars er vores pedelmedhjælper. Lars har bygget alle mulige spændende ting i sin tid som tømrer og pedel, hvilket vi her på skolen nyder godt af.

Lars har derudover en forkærlighed for udeliv og legepladser, hvilket jo passer rigtig godt til vores lille skole og samfund.

Om skolen

Mona Henriksen

Praktikant

Mona kan lidt af hvert på vores skole. Hun kan både være med i klasserne, holde orden, tage gode snakke med eleverne og sørge for kaffen.

Skolebestyrelse

En fri grundskoles øverste myndighed er skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges blandt skolens forældre samt medlemmer af skolekredsen på den årlige generalforsamling i april.

Skolens aktuelle bestyrelse er:

Støtteforening

Støtteforeningen for Margrethe Reedtz Skolen er en forening drevet af frivillige.

Foreningens formål er:

  • At arbejde aktivt for og yde støtte til etablering og drift af Margrethe Reedtz Skolen.
  • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere.
  • At arbejde positivt for Margrethe Reedtz Skolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.


Kontakt støtteforeningens formand Niels Vestergaard på 28 44 10 48 eller mail vedr. indmeldelse, vedtægter mv...

De frivillige

På Margrethe Reedtz Skolen har vi en kæmpe støttekreds af frivillige, der gør dagen bare lidt bedre for alle på skolen. Se en lang række af dem her.