Skulptur af tyggegummi af Margrethe Reedtz

Det gode børneliv Velkommen til Margrethe Reedtz Skolen

Velkommen til Margrethe Reedtz Skolen, en lille vestjysk friskole beliggende i landsbyen Ryde ikke langt fra Vinderup og Holstebro. Her er højt til loftet, god stemning, trygge rammer og masser af god undervisning. At vælge en friskole er et tilvalg for både barn og forælder. Hvor man som barn får en lille, bevægelig, musikalsk, social og ambitiøs skole, får man som forælder et fællesskab, hvor man i høj grad kan tage del i ens barns skolegang, både gennem fællesarrangementer som forårskoncert, adventsfest og teateruge, og ved at give en hjælpende hånd i bestyrelsen eller støtteforeningen, ved vores mange byggeprojekter og ikke mindst ved selv at arrangere særlige arrangementer for eleverne. På Margrethe Reedtz Skolen hjælper vi hinanden med, at give alle børn den gode opvækst de fortjener.

Værdier

Fællesskab, undervisning og samarbejde

På Margrethe Reedtz Skolen tror vi på, at børn lærer bedst, når de trives. Vi skaber på skolen et inspirerende og kreativt miljø med afvekslende undervisning, hvor både faglighed og sociale aktiviteter fylder hverdagen. Her er vi med til at udvikle glæden ved at gå i skole, ved at lære, møde nye udfordringer og være nysgerrig. Eleverne skal i trygge rammer og med udgangspunkt i egne evner støttes i en udvikling mod større selvstændighed og tro på egen formåen

Læs værdigrundlaget her

Gæster og ture

Verden ind / ud i verden

På Margrethe Reedtz Skolen tror vi på at det er vigtigt at trække verden ind og ikke mindst komme ud i verden. Vi har derfor ofte gæster på skolen, der kan fortælle os om hvad der sker udenfor skolens mure. Ligesom vi hvert år er på flere ture, blandt andet vores fælles lejrskole for alle skolens elever eller ældstegruppens årlige studietur.

Elever
Medarbejdere
Frivillige

Medarbejdere

Oversigt

Om skolen

Anette Næsted Nielsen

Børnehaveklasseleder, AKT og Souschef

Anette er vores knivskarpe børnehaveklasse leder. Anette har været på skolen i flere år end vi har eksisteret, og har i alle årene sørget for at skolens nye elever får den bedste start, de kunne ønske sig på deres skolegang.

Anette har, foruden arbejdet med de yngste, en forkærlighed for at arbejde med drama/teater og ikke mindst at tage gode lange snakke med de elever og forældre, der måtte have brug for det.

Anette er Souschef og en stor del af skolens ledelse sammen med Lilian.

Om skolen

Lilian Overgaard Klinkby

Leder. Dansk, Engelsk Og Læsevejleder

Lilian elsker at undervise og ikke mindst at fortælle en god historie i fællestimen. Lilian er dansk- og klasselærer for de yngste elever og er, ud over den almindelige undervisning, ret vild med drama/teater.

Lilian har Friskoleforeningens  læsevejlederuddannelse, og har ugentlig tid som læsevejleder, hvor hun gerne giver eleverne en hjælpende hånd med at få styr på læsningen.

Lilian deler sin tid mellem kontoret og klasseværelset.

Om skolen

Pia Ravn

Dansk, Matematik Og Idræt m.fl.

På Margrethe Reedtz Skolen underviser Pia blandt andet i Matematik, Dansk, Idræt og Madkundskab. Pia er klasselærer i klasse 87 og underviser primært de ældste klasser. Her er hun udover at være en dygtig underviser, også en god sparringspartner for eleverne, når de har brug for hjælp og vejledning til ungdomslivet. Pia er vores kontaktperson til Ungdomsskolen og UU-vejlederen.

Privat bor med sin familie på en gård lidt udenfor Vinderup, hvor hun er frivillig i den lokale svømmeklub.

Om skolen

Hanne Gjedsig

Engelsk, Tysk Og Kulturfag

Hanne er en lærer med mange talenter. Især sprog, kultur og historie har Hannes interesse - en interesse, hun med glæde deler med eleverne. Hanne kan fortælle så levende om historiske begivenheder, at man næsten føler, at man var der, da det skete. Hanne er underviser i både engelsk, tysk og kulturfag på skolen.

Hanne er også rigtig god i et køkken, hvor hun elsker at lave mad med eleverne, så snart chancen byder sig.

Om skolen

Stine Kledal Andersen

Dansk, Matematik Natur/Teknik Og Billedkunst

Stine er vild med dansk og underviser alle årgange fra 3. - 6. i dansk. Stine er klasselærer i klasse 65, som hun også underviser i Billedkunst. Også Natur/Teknik med de yngste elever klarer Stine og med en fortid på en udefriskole, nyder eleverne godt af Stines erfaringer med praktisk ude-undervisning.

Matematik med de yngste står Stine også for - her har Stine en meget kreativ og praktisk tilgang til undervisningen, hvilket eleverne elsker. Stine er derudover den, der står for vores aktive Elevråd og Legepatrulje.

Stine er på barsel i skoleåret 21/22.

Om skolen

Inger Werner

Indskolingslærer og Støttepædagog

Inger er uddannet pædagog og er på Margrethe Reedtz Skolen ansat som både støttepædagog og lærer.

Inger har en del støttetimer og underviser derudover i Engelsk, Idræt og Natur/Teknik i indskolingen. En af Ingers store interesser er naturen og især fugle - den interesse nyder eleverne godt af, når Inger viser og fortæller om naturen omkring os til morgensamlinger og Fællestimer mm.

Inger bor med sin familie lige midt i Ryde.

Om skolen

Jens Borch Scharnberg

Matematik, fysik/kemi, idræt m.fl.

Jens er klasselærer i klasse 43, som han også underviser i Matematik, N/T og Idræt. 

Derudover underviser Jens primært den ældste klasse, hvor han blandt andet skal lære eleverne om matematikkens glæder og fysikkens love. 

Jens er ansat i skoleåret 21/22.

Om skolen

Rikke Jacobsen

Sekretær

Rikke er sekretær på Margrethe Reedtz Skolen.

Rikke er som udgangspunkt at finde på kontoret mandag og tirsdag, men kan altid træffes på mailadressen: kontor@margrethereedtzskolen.dk

Om skolen

Morten Christensen

Pedelmedhjælper

Morten er ansat som pedelmedhjælper i flexjob.

Morten kommer 3 dage i ugen og hjælper Georg med mange forskellige opgaver både ude og inde.

Om skolen

Mona Henriksen

Husassistent

Mona er ansat i flexjob og kan lidt af hvert på vores skole. Hun kan både være med i klasserne, holde orden, tage gode snakke med eleverne og sørge for kaffen.

Om skolen

Tobias Poulsen

Musik, Kulturskole og Støttepædagog

Tobias er uddannet pædagogisk assistent og har mange års erfaring fra skoler og SFO'er. På Margrethe Reedtz Skolen er Tobias ansat som både musiklærer og støttepædagog.

Tobias står for al musikundervisningen på skolen og derudover underviser han 3 dage om ugen i Margrethes Kulturskole, hvor mange af skolens elever modtager soloundervisning efter skoletid. Tobias er vild med musik, film og teater og det er ham, der er den drivende kraft, når vi skriver vores årlige lokalhistoriske teaterstykke - ligesom han også står for vores Sommerkoncert.

Om skolen

Mie Nørgaard Knudsen

Dansk, Natur/Teknik Og Biologi

Mie er dansklærer i klasse 43 og underviser derudover klasse 65 i Natur/Teknik og klasse 87 i Biologi. 

Mie er på skolen tirsdag og onsdag - de øvrige dage skriver hun på sin bachelor, som er det sidste, hun mangler på lærerseminariet.

Mie er ansat i skoleåret 21/22 som barselsvikar for Stine.

Om skolen

Sara Holm Strandby

Billedkunst Og Engelsk

Selvom Sara er nyansat, som barselsvikar for Stine, er hun ikke ukendt på skolen, da hun gennem flere år har været flittig gæst som huskunstner.

Sara underviser i Billedkunst, hvor hun er forrygende til at sætte elevernes fantasi i spil.

Derudover underviser Sara klasse 65 i Engelsk, hvor hun kan bruge sin viden og oplevelser fra de år, hvor Sara boede i London.

Sara er ansat i skoleåret 21/22.

Om skolen

Johannes Josefsen

Pedel

Johannes er skolens pedel og er dermed lidt af en blæksprutte. Som pedel har Johannes nemlig en finger med i mange forskellige ting i skolehverdagen - blandt andet låser han op om morgenen, underviser i Håndværk/Design, er med i det årlige teaterprojekt og så er det også Johannes, som styrer den daglige rengøring på skolen. Og så selvfølgelig 1000 andre små og store opgaver!

Skolebestyrelse

En fri grundskoles øverste myndighed er skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges blandt skolens forældre samt medlemmer af skolekredsen på den årlige generalforsamling i april.

Skolens aktuelle bestyrelse er:

Støtteforening

Støtteforeningen for Margrethe Reedtz Skolen er en forening drevet af frivillige.

Foreningens formål er:

  • At arbejde aktivt for og yde støtte til etablering og drift af Margrethe Reedtz Skolen.
  • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere.
  • At arbejde positivt for Margrethe Reedtz Skolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.


Kontakt støtteforeningens formand Gunhild S. Hansen på 30 54 08 59 eller mail vedr. indmeldelse, vedtægter mv...

De frivillige

På Margrethe Reedtz Skolen har vi en kæmpe støttekreds af frivillige, der gør dagen bare lidt bedre for alle på skolen. Se en lang række af dem her.