Pressemeddelelse om 7./8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen

SKOLELEDER PÅ MARGRETHE REEDTZ SKOLEN:

Vi laver en overbygning der kan noget andet end andre steder

Friskolen i Ryde har i mange år haft 7. klasse, og sidste år kom også en 8. klasse til. Den udvidelse har man været glade for i Ryde Derfor fortsætter skolen med at udbyde begge klasser i det kommende skoleår.

Nu inviterer skolen til et åbent informationsmøde om 7. og 8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen fredag d. 9. juni kl. 17.00, så også andre end skolens nuværende elever og forældre kan høre, om skoletilbuddet i Ryde er noget for dem.

“Vi er stolte af vores 7. og 8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen, fordi vi kan se, at vi laver en overbygning, der kan noget andet end andre steder”, udtaler skoleleder Morten Mosgaard og fortsætter: “Det er klart, at overbygning hos os er noget andet, og ikke kun fordi vi er en mindre skole end kommunens andre overbygningsskoler. Men på trods af, at vi er den mindste skole med overbygning i kommunen, er man som elev faktisk en del af et større fællesskab. Hos os er man nemlig ikke kun en del af sin klasse. Man er også en del af hele skolefællesskabet med alle elever fra 0. – 8. klasse, der har morgensamling, fællestime, bevægelsesaktiviter og trivselsdage sammen.”

En overskuelig hverdag

På Margrethe Reedtz Skolen går der 87 elever – det største antal, siden skolen startede tilbage i sommeren 2012. Det gør Margrethe Reedtz Skolen til en lille skole, men spørger man skolelederen, gør det kun skolen mere overskuelig. “Vi nyder at se eleverne blande sig på kryds og tværs. Når man ikke er flere elever, end vi er, så kender stort set alle elever hinanden. Hos os er det ikke unormalt, at de små får hjælp af de store – eller omvendt”, udtaler skolelederen og fortsætter: “Vi plejer at sige, at trivsel er en forudsætning for læring, og at trives handler i høj grad om at føle sig tryg. Det er vigtigt, at man kan få lov til at være sig selv, og det kan man hos os.”

En kreativ og faglig landsbyskole

Kommer man til Margrethe Reedtz Skolen, vil man hurtigt få indtryk af, at man er kommet til en skole, der vægter kunsten og kulturen i hverdagen. Ikke kun når man ser den store kunstinstallation i skolegården, som skolen fik støtte til fra Statens Kunstfond, men også når man ser, hvordan skolen er indrettet med billeder og skulpturer lavet af elever samt små farverige legehuse, der fungerer som små arbejdslokaler til eleverne. Skolen har også en stor årlig teatersatsning, hvor alle elever er med til at spille et nyskrevet teaterstykke med udgangspunkt i en lokal fortælling, der i år handlede om det gamle pigehjem fra Handbjerg kaldet “Hebron”.

“Der er ingen tvivl om, at vi er glade for kunst og kultur i hverdagen. Vi arbejder både med musik, teater og billedkunst, men vi oplever også nogle gange, at folk tror, at eleverne så ikke lærer noget. Det er en fejl. Først og fremmest kan man lære rigtig meget af de kreative-musiske fag, og for det andet følger vi de samme fælles mål for undervisning, som man følger i folkeskolen”, fortæller skolelederen og fortsætter: “Vores elever lærer noget, både socialt og fagligt. Det kan man også se i den årlige tilsynserklæring fra vores tilsynsførende, der bekræfter, at vores undervisning absolut står mål med, hvad der forventes i folkeskolen. Altså lærer vores elever det, de skal, samtidig med at de møder kunstnere, laver malerier og spiller teater.”

Man kan høre mere om livet på Margrethe Reedtz Skolen i skolens 7. og 8. klasse til skolens åbne informationsmøde fredag den 9. juni kl. 17.00, hvor man kan møde skolelederen og nogle af de lærere, som kommer til at undervise i friskolens overbygning.