Pressemeddelelse: I Ryde byder man nye skoleforældre velkommen med fællesspisning

Det er blevet januar og tid til den årlige indskrivning på kommunens grundskoler. Har forældre til kommende skolebørn endnu ikke indmeldt deres barn, er det nu, det skal ske. Mange skoler vælger at invitere til informationsmøde eller en mere formel indskrivning, hvor forældre med deres kommende skolebarn besøger skolen og får hjælp til indskrivningen.

På Margrethe Reedtz Skolen i Ryde afholder man torsdag den 19. januar netop sådan et informationsmøde med indskrivning, men i stedet for bare at sende forældrene og de kommende skolebørn hjem efter arrangementet, er de alle inviteret op i skolens fællessal, hvor der er fællesspisning for skolekreds og lokalsamfund i forbindelse med indskrivningen. Sidste år var over 100 personer mødt op til fællesspisning, for at byde de nye skolebørn og deres forældre velkommen. Skoleleder på friskolen i Ryde, Morten Mosgaard, er stolt af det store fremmøde til fællesspisningen, som han synes fortæller meget om, hvad det er for en skole man har i Ryde “På Margrethe Reedtz Skolen går vi meget op i at være en del af noget, der er større end os selv. Det gælder både for elever, forældre og skole. Den enkelte elev er ikke bare en del af et klassefællesskab, men et skolefællesskab. Her har børnene venner på alle årgange. Forældrene er på samme måde en aktiv del af skolen i bestyrelsen, ved at hjælpe til skolefester og lejrskole eller på arbejdsdage. Som skole er vi også en del af noget større. Vi skal både med vores skoledag og vores lokaler række ud til samfundet omkring os. Det er blandt andet derfor, at vi har sat vores foreningslokale i stand og har vores egen kulturskole,” udtaler skolelederen og fortsætter “Fællesspisningen er blot ét eksempel på, hvordan man her på Margrethe Reedtz Skolen er en del af et fællesskab, der er større end den klasse ens skolebarn går i. Man vælger ikke bare skole til ens barn, men også til en selv som forælder, og det synes vi er vigtigt at vise.”

Vil man deltage i fællesspisningen og opleve fællesskabet omkring friskolen i Ryde på egen hånd, kan man tilmelde sig på skolens hjemmeside www.margrethereedtzskolen.dk

Fællesspisningen finder sted i Fællessalen på Margrethe Reedtz Skolen i Ryde, Skolevænget 14, 7830 Vinderup, torsdag den 19. januar kl. 18.00. Indskrivningen starter en time tidligere.