Margrethe Reedtz Skolen & Støtteforeningen for MRS indbyder til generalforsamling

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00 – 21.30 i Fællessalen

Aftenens program:

18.30 – 19.00: Ankomst og udlevering af stemmesedler

19.00 – 20.30: Generalforsamling for Margrethe Reedtz Skolen med flg. dagsorden:

 1. Velkomst v. formand Gunhild Hansen samt valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Gunhild Hansen
 3. Kort status på skolens hverdag v. Skoleleder Morten Mosgaard
 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til orientering v. kasserer Jakob Filipsen
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Henrik Nielsen (modtager ikke genvalg), Gunhild Sigaard Hansen (modtager ikke genvalg) og Marie Overlade Larsen (modtager genvalg)
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges i forældrekredsen
  2. 1 bestyrelsesmedlem skal vælges i skolekredsen (alle kan søge om at blive medlem af skolekredsen – indmeldingsskema kan hentes på skolens hjemmeside)
 6. Valg af 2 suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
 7. Kort beretning fra skolens tilsynsførende v. Niels Jørgen Husted Kjær
 8. Valg af tilsynsførende for skoleåret 2018/19
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

20.30 – 21.00: Kaffepause (gratis – Skolen og Støtteforeningen er vært)

21.00 – 21.30: Generalforsamling i Støtteforeningen for MRS. 

Dagsorden ifølge vedtægter, som kan findes her.

Håber på rigtig stort fremmøde til aftenen – både af forældre og lokale i alle aldre. Kom og hør om vores fælles projekt, og gør din indflydelse gældende. 

VEL MØDT!