Kom til informationsmøde om 7. og 8. klasse på friskolen i Ryde

På friskolen i Ryde tilbyder vi en 7. og 8. klasse på en lille faglig og kreativ landsbyskole, hvor eleverne ikke kun får et godt fagligt fundament, men også lærer at være en del af noget større. Her er plads til forskellighed og ikke mindst fokus på, at tage aktivt del i et fællesskab.

Tirsdag den 5. december kl. 19.00 holder vi informationsmøde for alle interesserede, som ønsker at høre mere om 7. og 8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen i Ryde. Til mødet vil du blandt andet få fire forskellige perspektiver på, hvordan livet er i vores 7. og 8. klasse. De fire perspektiver er lærer, elev, skoleleder og bestyrelsesmedlem/forælder. I teksten herunder, kan du alle nu læse mere om friskolelivet.

Har du ikke mulighed for at deltage i informationsmødet, kan man altid kontakte skoleleder Morten Mosgaard på 96 16 90 00 og invitere dig selv på en rundvisning på friskolen.

Samlæste klasser er godt for den faglige og sociale mangfoldighed

På Margrethe Reedtz Skolen har vi samlæste klasser helt fra 2. klasse, hvor eleverne er samlet i klasser med 2 årgange. Eleverne på friskolen er derfor vant til at være sammen med elever fra enten årgangen over eller årgangen under. I alle klasser er der forskellige faglige niveauer blandt eleverne, ligesom eleverne er meget forskellige steder i deres sociale udvikling. Derfor er det helt naturligt, når man har samlæste klasser, at eleverne blander sig på kryds og tværs af årgange. Det bliver også på en anden måde legalt, at være sammen med nogle fra en anden klasse end ens egen. Det samme ser man i det faglige arbejde i klassen, hvor der i en samlæst klasse ofte er elever, der trives bedst med, at følge undervisningen en årgang over eller under, hvor de normalt ville være.

Skolebus, skolepenge og en kortere skoledag

Som et led i at være et alternativ til områdets andre skoler, har vi Margrethe Reedtz Skolen fået vores egen bus, som kan hente de elever, der ellers ville have svært ved at komme til Ryde. På Margrethe Reedtz Skolen har vi hele tiden haft forældre, der gerne ville køre lidt længere, for at få deres børn på friskole, men det har skolebestyrelsen valgte at lave om på. Det skal ikke længere være transporten der gør, om man kan vælge friskolen til for ens børn. Det er med en lignende begrundelse bestyrelsen har sat prisen på skolepengene, så prisen ikke skal holde folk fra at vælge vores friskole til. Sidst men ikke mindst har vi også kortet skoledagen af, så eleverne ikke skal føle sig presset af en lang skoledag.

Et godt fundament

Når politikere landet over flytter elever til større enheder, er det ofte med et argument om bedre faglighed udover de nødvendige besparelser. Det har for nogle givet indtrykket, at en mindre skole er mindre faglig, men det mener vi er en helt forkert antagelse. Vi taler med en del tidligere elever, som er kommet videre på andre skoler efter 7. eller 8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen, og det vi hører er, at de oplever at være godt med fagligt. Faktisk har vi også oplevet elever, som har været positivt overrasket over deres faglige niveau.

 

Hør mere om friskolelivet på informationsmødet tirsdag den 5. december kl. 19.00