Den gode skolestart

På Margrethe Reedtz Skolen taler vi meget om, at man som elev ikke bare bliver en del af et klassefællesskab, men også et skolefællesskab. Det betyder at man som elev møder og får en relation til alle elever på skolen – og ikke kun dem i ens egen klasse. Skolefællesskabet oplever vi som en stor social styrke ved vores friskole, ikke mindst fordi det giver eleverne en følelse af, at være en del af et større fællesskab, hvor vi er sammen om at lave en god skole og hvor vi hjælper hinanden.

Skolefællesskabet bliver meget tydeligt når der starter nye elever i 0. klasse, som der gjorde mandag i sidste uge. Der går ikke mange dage inden 0. ved lige præcist, hvor de skal være hvornår, ikke mindst fordi deres venner fra de andre klassetrin hjælper dem godt på vej. Man oplever også at 0. klasse er faldet godt til ved vores morgensamlinger, der går nemlig ikke længe inden de har mod nok til, at række hånden op og spørge om noget til en samling, hvor alle skolens elever er tilstede.

Forleden var 0. klasse sågar en del af indslaget til morgensamlingen, da deres lærer Anette præsenterede klassen for hele skolen. Det er bare sejt gået, velkommen til 0.!